Industry 4.0 – Poznaj nowoczesną wizję przemysłu przyszłości

Wyobraźmy sobie świat inteligentnych maszyn w którym turbiny wiatrowe przekazują wzajemnie informacje, aby automatycznie zwiększyć moc, zespoły napędowe są dostatecznie mądre, by zapowiadać, kiedy trzeba przeprowadzić ich konserwację, a środki transportu bezproblemowo się ze sobą komunikują, aby bezpiecznie przewozić ludzi i towary.

Taka wizja przyszłości została zbudowana między 2011 a 2013 rokiem przez zespół ekspertów pracujących pod auspicjami niemieckiego rządu w procesie zainicjowanym podczas jednej z imprez targowych w Hanowerze – określa się ją mianem Industry 4.0

Projekt Industry 4.0 ma stanowić czwartą rewolucję przemysłową – po epokach maszyn parowych, produkcji masowej oraz automatyzacji. W koncepcji Industry 4.0 mają udział takie technologie jak Internet rzeczy (lub M2M), Big Data i sztuczna inteligencja oraz Data Mining. W sensie koncepcyjnym Industry 4.0 bliski jest koncepcji Smart Industry. Smart Industry należy traktować jako pojęcie szersze, obejmujące więcej zagadnień, m.in. nowoczesne metody zarządzania.

Industry 4.0

Portal automatyka b2b prezentuje dwa rozumienia koncepcji Industry 4.0:
W szerszym rozumieniu dotyczy zarządzania cyklami życia produktów – od ich wytworzenia po utylizację. Dzięki internetowi rzeczy wszystko co mamy wokół siebie będzie się kontaktowało z jakimiś serwerami i na przykład informowało nas o momencie, w którym trzeba będzie kurtkę, spodnie, telefon czy samochód oddać do utylizacji, przeglądu gwarancyjnego, naprawy. Ale nie tylko. Industry 4.0 ma też codzienne użytkowe znaczenie. Lodówki komunikujące się ze sklepem są przykładem już oklepanym, ale obrazowym.

W węższym rozumieniu – odniesionym do wytwarzania – przemysł 4.0 charakteryzuje anglojęzyczna Wikipedia: …w modularnych inteligentnych fabrykach przemysłu 4.0, cyber – fizyczne systemy monitorujące fizyczne procesy tworzą wirtualne kopie fizycznego świata i podejmują zdecentralizowane decyzje. Przez internet rzeczy, cyber – fizyczne systemy komunikują się i kooperują ze sobą nawzajem i z ludźmi, w czasie rzeczywistym. Przez Internet usług zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy organizacjami, usługi są świadczone i konsumowane przez uczestników łańcucha wartości.

Łańcuch wartości to koncept, który został zbudowany przez Michaela Portera, jako pojęcie dotyczące czynności wykonywanych przez przedsiębiorstwo dla zmaksymalizowania wartości swoich produktów czy usług dla klienta. W ostatnich latach jednak zostało rozszerzone i dotyczyć może całej branży, gałęzi produkcji lub usług lub produktu i usługi w ich złożoności. Często bowiem okazuje się, że z punktu widzenia konsumenta, na wartość produktu składa się wiele uzupełniających się firm, z których każda dostarcza element łańcucha wartości.

Forbes.pl w kontekście projektu Industry 4.0 kluczową rolę przypisuje kształtowaniu inteligentnych łańcuchów wytwarzania, łączących dostawców, producentów, odbiorców, a nawet konsumentów. Tak zbudowane sieci są zdecydowanie bardziej wydajne i elastyczne. Dzięki temu można uzyskać zintegrowane w stopniu do tej pory nierealnym fabryki autonomicznych środków produkcji, komunikujących się między sobą, z produktami, komponentami i innymi fabrykami.

Forbes.pl opisuje również koncepcję przemysłu przyszłości z punktu widzenia konsumenta – docelowo możemy sobie wyobrazić fabrykę produkującą spersonalizowane produkty, właściwie zawsze na życzenie klienta. Jak to możliwe? Dzięki zastosowaniu w produkcji systemów cyber-fizycznych (CPS), czyli sieci elementów obliczeniowych całkowicie kontrolujących proces. Dzięki temu każdy produkt może być wytwarzany zgodnie z własnym „dowodem tożsamości” – informacją przypisywaną mu w momencie wpłynięcia zamówienia i pozostającą z nim przez cały cykl życia, aż po recykling.

W artykule Forbesa znajdziemy ponadto wizję działania koncepcji Industry 4.0 w życiu codziennym:

  • Producenci urządzeń będą dążyli do sprzedaży urządzenia wraz z serwisem, a następnie kontrolowania – dzięki internetowi rzeczy – przebiegu tego serwisu, jak również możliwości jego świadczenia. Łańcuch wartości dotyczy także łączenia elementów fizycznych i wartości intelektualnych. Współcześnie Doskonałym przykładem jest Apple – ich zamknięty, traktowany jako ekskluzywny świat produktu składa się z szeregu współpracujących ze sobą urządzeń, unikalnego software’u, dedykowanych aplikacji i usług, w tym serwisowych. To doskonały przykład zmonetyzowania całości łańcucha wartości.
  • Samochody (samo prowadzące się już niedługo) będą się też komunikowały ze sobą i z sensorami w drodze, będą same mogły wymusić stosowanie przepisów ruchu drogowego… sfera swobody wyboru zachowania może się znacznie zmniejszyć. Czy będziemy walczyć o wolność i dowodzić, że jest ważniejsza niż bezpieczeństwo osób trzecich? Nowe technologie postawią przed nami wiele pytań o wartości i rozstrzyganie między nimi.
  • Kto wie, może nasze smart telefony czy smart zegarki, staną się nie tylko narzędziami komunikacji, rozrywki, monitorowania stanu zdrowia, a czasem i portmonetkami – jak teraz – ale będą też kluczami kodowymi dostępu do samochodów, miejsc pracy, komunikacji publicznej i domów. Technologia NFC (Near Field Communication – komunikacji radiowej na krótki dystans) znakomicie się do tego nadaje. Ale to znaczy, że wszystko, cała nasza rzeczywistość, będzie oparta o cyfrowe przekazy danych, naszych danych, w tym danych, które do tej pory uważaliśmy za chronione.

Dlaczego będzie to rewolucja? Realizacja założeń projektu spowoduje skokowy wzrost produktywności, a także jakościową zmianę technologiczną. Ta rewolucja różni się jednak od poprzednich tym, że wielką wagę przykłada się w jej ramach nie tylko do rozwoju środków produkcji, lecz także do zmian w kulturze organizacyjnej. Producenci muszą reagować na indywidualne potrzeby klientów coraz szybciej, być w stanie personalizować produkty, jednocześnie redukując koszty zużycia energii i zasobów.

źródła:
https://www.automatyka.siemens.pl/solutionandproducts_ia/16109.htm
https://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_ia/Smart_Industry_raport.pdf
https://automatykab2b.pl/technika/8876-industry-40-koncepcja-cyfrowej-transformacji
https://www.forbes.pl/przywodztwo/na-czym-polega-gospodarka-40/t0lj840
https://www.forbes.pl/przywodztwo/przyszlosc-nie-ma-ucieczki-przed-informatyka/34bb2zz