Nowe możliwości techniczne tworzą nowe zagrożenia. Niezbędna jest szybka i automatyczna reakcja na ataki. Mazaj oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań zabezpieczających, przetestowany pod względem skuteczności powstrzymywania nowych zagrożeń.

Wybrane usługi z zakresu bezpieczeństwa:

  • wdrażanie całościowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego,
  • kompleksowa obsługa i optymalizacja produktów wykrywających i powstrzymujących zaawansowane zagrożenia sieciowe,
  • wdrażanie dojrzałych procesów operacyjnych i strategii zarządzania ryzykiem,
  • tworzenie procedur prawnych zapewniających zgodność z obowiązującymi normami,
  • ochrona danych i newralgicznych zasobów, ochrona danych osobowych,
  • przeprowadzanie audytów prawno-informatycznych.