Dzięki monitorowaniu oraz zarządzaniu infrastrukturą informatyczną i przemysłową, zapewniamy szybkie wykrywanie zagrożeń i przeciwdziałanie im.

Co dają usługi cyberbezpieczeństwa?

  • zapewniamy ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa firmy, dzięki zarządzaniu infrastrukturą informatyczną oraz przemysłową
  • zwiększamy szybkość reakcji na zagrożenia, dzięki analizie incydentów bezpieczeństwa
  • identyfikujemy zagrożenia poprzez ich predykcyjne wykrywanie (predictive detection)
  • zwiększamy wydajność pracowników IT i OT, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszych konsultantów