Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie prawa i IT odnośnie wdrożenia wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasz zespół prawników i inżynierów IT dostarcza kompleksowe rozwiązanie prawno-informatyczne, które jest dostosowane do potrzeb klienta.

Cykl projektowy zaczyna się od ogólnego poznania charakteru prowadzonej działalności i rodzaju przetwarzanych danych. Następnie przeprowadzany jest audyt prawno-informatyczny, który daje nam pełen obraz procesu przetwarzania danych. Wynikiem audytu są zalecenia z pełnym objaśnieniem od naszych konsultantów, którzy również pomagają przygotować wdrożenie tych zaleceń – dobierają najlepsze rozwiązanie, przygotowują wycenę i jak również spójny projekt działania.

Wdrożenie jest etapem spójnego połączenia wszystkich elementów, które składają się na bezpieczeństwo danych osobowych – procesów wewnętrznych firmy, infrastruktury i aplikacji IT, jak również najważniejszego czynnika jakim są ludzie.

Zmiany, procesy, procedury muszą być jasno objaśnione dla pracowników, uzasadnione aby zostały one zaadoptowane w codziennej pracy. Szkolenia są uznawane za kluczową cześć wdrożenia, gdyż w większości przypadków to ludzie są najsłabszym ogniwem w bezpieczeństwie danych osobowych czy tez firmy.

Po wdrożeniu zapewniamy pełne wsparcie dla wykonanego projektu, jak również przy dalszych pracach prawno-informatycznych. Temat bezpieczeństwa danych musi być ciągle monitorowany i rozwijany. Pojawiają się nowe zagrożenia, kradzieże danych, dzisiaj dane są postrzegane jako wartość, którą łatwo spieniężyć. Również wprowadzenie nowych usług, rozwój firmy wiąże się z często z nowymi potrzebami przetwarzania danych osobowych i dlatego nasz ostatni cykl w projekcie zaleca ciągłe monitorowanie zmian zachodzących w organizacji, mających wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.